KLAĐENJE PREKO VEB SERVISA


Shodno Zakonu o igrama na sreću Republike Crne Gore (Sl.list RCG br. 13/07 od 18.12.2007.), " FEDORA " d.o.o., dana 29.09.2017.g. donosi:


Uslovi korišćenja - Klađenje preko Veb Servisa


Učesnik može biti punoljetno fizičko lice koje ispunjava uslove predviđene Zakonom o igrama na sreću. Učesnik stiče pravo učešća u igrama na sreću otvaranjem korisničkog naloga na sajtu Organizatora.


Otvaranjem korisničkog naloga, identitet učesnika se utvrđuje dostavljanjem dokaza o identitetu na uplatnom mjestu Organizatora.


Priređivač podržava odgovorno klađenje i poziva korisnike da o tome pročitaju ovdje. Ukoliko korisnik smatra da mu je potrebna pauza od kladjenja mi ćemo onemogućiti korišćenje naših proizvoda, odnosno usluga na uplatnom mjestu na željeni period. Potrudićemo se u okviru sopstvenih mogućnosti da korisnicima pružimo pomoć, ali nismo odgovorni ukoliko nastave sa korišćenjem naših usluga sa namjerom izbjegavanja mjera koje su preduzete.


Učesnik može otvoriti i koristiti samo jedan korisnički nalog te Organizator zadržava pravo da u slučaju prepoznavanja prethodno opisane zloupotrebe sve takve korisničke naloge momentalno zatvori i poništi sve transakcije sa tih naloga, te refundira inicijalno uplaćena novčana sredstva, kao i da momentom zatvaranja korisničkih naloga obavijesti lice koje je registrovano kao korisnik istih.


Učesnik je dužan čuvati ime i lozinku svog korisničkog naloga i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice raspolaganja korisničkog naloga od strane neovlašćenih osoba.


Učesnik se obavezuje da neće koristiti nalog na način koji nije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom države Crne Gore, da neće postupati u ime druge ličnosti i uplaćivati sredstva stečena kriminalnim aktivnostima.


Novčana sredstva koja korisnik uplaćuje na svoj korisnički nalog se deponuju na evidencioni račun korisnika i služe za dalje korištenje, to jeste učestvovanje u igrama na sreću. Novčana sredstva učesnik može uplatiti na svim uplatnim mjestima Organizatora gotovinskom uplatom. Uplaćenim novčanim sredstvima igrač raspolaže nakon što se ista evidentiraju na evidencionom računu korisničkog naloga. Organizator zadržava pravo da u svakom momentu, djelimično ili potpuno, bez posebnog obrazloženja ne prihvati učesniku učestvovanje u igrama na sreću.


Virtuelne Igre


Klađenje na izvučene brojeve ‘Lucky Six’, ‘Next Six’ i Trke pasa i konja su igre klađenja na kompjuterski generisane događaje, u kojoj se za izbor ishoda događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator) tako da su ishodi igre klađenja na izvučene brojeve statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi. Klađenje na izvučene brojeve se odvija tako da se kuglice sa brojevima koje se izvlače iz bubnja,  ne vraćaju u bubanj do kraja runde. Učesnicima se nudi 48 brojeva, od kojih se u jednom kolu nasumično generiše njih 35. Brojevi su podijeljeni u 8 grupa po 6 brojeva i svaka grupa je označena određenom bojom: crvenom, zelenom, plavom, ljubičastom, smeđom, žutom, narandžastom i crnom. Učesnik je u mogućnosti kladiti se na različite opklade na koje je Organizator unaprijed postavio kvote, shodno vjerovatnoći da će se desiti ishod koji je predmet klađenja. Jedna runda klađenja na izvučene brojeve se sastoji od najave, generisanja brojeva (prikaza izvlačenja) te objave rezultata.


Klađenje na trke, virtualne trke, razne virtualne sportove su igre klađenja na snimljene ili kompjuterski generisane događaje, u kojoj se za izbor ishoda događaja koristi unaprijed snimljeni materijal ili generator slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator) tako da su ishodi igre klađenja statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi. Učesnik je u mogućnosti kladiti se na različite opklade na koje je Organizator unaprijed postavio kvote, shodno vjerovatnoći da će se desiti ishod koji je predmet klađenja. Opklade se primaju do samog početka događaja. Zvaničan rezultat je isključivo službeni rezultat objavljen nakon same trke/događaja, a koji je smjesten u bazi podataka priređivača.U slučaju sporova ili neslaganja u tumačenju, prevagu će imati termini i pravila na Crnogorskom jeziku prihvaćena i izložena u prodajnim mjestima.